Nieuwetijdscafe13

Christusbewustzijn


Het is belangrijk om te benadrukken dat het Christusbewustzijn geen religie is, maar eerder een bewustzijn dat ons uitnodigt om ons te verbinden met onze ware aard en de universele energieën van liefde en harmonie. Het is een bewustzijn dat ons in staat stelt om ons te richten op wat we gemeen hebben in plaats van op onze verschillen. Het nodigt ons uit om ons te richten op het gemeenschappelijke doel van het creëren van een betere wereld voor onszelf en voor toekomstige generaties. Door ons te verbinden met het Christusbewustzijn kunnen we onze eigen persoonlijke groei en ontwikkeling bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de wereld om ons heen.


Het is belangrijk om te onthouden dat we allemaal deel uitmaken van het grotere geheel en dat onze acties en keuzes een impact hebben op anderen en de wereld om ons heen. Het Christusbewustzijn nodigt ons uit om ons bewust te zijn van deze impact en ons te richten op het creëren van een wereld van liefde, harmonie en eenheid. Door ons te verbinden met het Christusbewustzijn kunnen we ons bewustzijn vergroten en ons vermogen om te begrijpen en te omarmen wat er om ons heen gebeurt vergroten. We kunnen ons richten op het creëren van positieve veranderingen in onszelf en in de wereld en ons vermogen om lief te hebben, te begrijpen en te verbinden met anderen vergroten.


Het Christusbewustzijn biedt ons de mogelijkheid om te leven vanuit onze kernwaarden van liefde, acceptatie en verbinding en om ons te richten op het creëren van een wereld van harmonie en eenheid. Het is een uitnodiging om ons te verbinden met de universele energieën van liefde en harmonie en ons bewustzijn te vergroten, zodat we ons kunnen richten op het creëren van een betere wereld voor onszelf en voor anderen.Het is tijd om ons te herinneren wie we in wezen zijn en waar we vandaan komen en ons te richten op het creëren van een wereld van liefde, harmonie en eenheid. Het is tijd om ons te verbinden met het Christusbewustzijn en ons vermogen om positieve veranderingen teweeg te brengen te vergroten.


Het Christusbewustzijn is bedoeld voor iedereen, maar het is aan de persoon zelf om te bepalen wanneer hij of zij eraan toe is om deze bewustzijnsstaat te bereiken. Het vereist doorzettingsvermogen, wilskracht en focus om los te komen van bekende patronen, overtuigingen en systemen die ons zijn aangeleerd door onze ouders en de maatschappij. Vaak voelen deze beperkingen als comfortabel en veilig, maar ze beperken ons in onze ware kern en wie we in wezen zijn. Vaak ontstaat er een verlangen naar het Christusbewustzijn na een ernstige gebeurtenis die ons doet beseffen dat we te veel bezig zijn geweest met overleven en goedkeuring van anderen, waardoor we verder van onze kern zijn afgedreven. In de praktijk zien we vaak mensen die de verbinding met zichzelf kwijt zijn geraakt door het overmatig gebruik van technologie en het gebrek aan tijd voor stilte en zelfreflectie. Door bewust om te gaan met energie kunnen we deze verbinding herstellen en beseffen wat energie met ons kan doen en hoe het onze hele zijn beïnvloedt.


Het Christusbewustzijn gaat over het leven vanuit het hart in plaats vanuit angst en verstand, en het ervaren van eenheid met anderen en de kosmos.

De mannelijke energie gaat over actiegerichtheid en het creëren, terwijl de vrouwelijke energie gaat over overgave, geduld en liefde. In onze samenleving wordt de mannelijke energie vaak meer gewaardeerd en gestimuleerd, waardoor het belangrijk is om bewust te zijn van de vrouwelijke energie en deze te omarmen en integreren in onszelf.

Om het Christusbewustzijn te bereiken is het belangrijk om ons hoger Ik of hoger Zelf te laten ontwaken, zodat we de Christusenergie kunnen ontvangen. Door te leven vanuit het hart en het "wij" principe in plaats vanuit het "ik en de rest" principe, kunnen we ons verbinden met anderen en de kosmos en eenheid ervaren.

Kortom, het in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke energieën in onszelf en het ontwikkelen van ons hoger Ik zijn belangrijke stappen in het bereiken van het Christusbewustzijn en het ervaren van eenheid en liefde in ons leven.


Christusenergie is een kosmisch principe, wat betekent dat het bewustzijn alleen voorkomt in de zielen en geesten van degenen die zich er voor openstellen. Het is een geestelijke kracht die volledig geïntegreerd kan worden door een lange weg te bewandelen - de weg naar totale bevrijding en verlichting, waarbij de liefdeskracht en wijsheid volledig ontwaakt zijn in een persoon en worden toegepast vanuit het principe dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Als je voelt dat je klaar bent om deze weg te bewandelen, is het goed om je te verdiepen in de vrouwelijke energie en deze in jezelf aan te wakkeren. De vrouwelijke energie gaat over ontvangen, geduld, overgave, rust, liefde, acceptatie en luisteren. Wanneer je je dat realiseert, begrijp je ook waarom het zo belangrijk is om vanuit Christusenergie te leven - liefde trekt liefde aan en zuiverheid leidt tot een zuivere wereld.


Christusenergie brengt ons terug naar heelheid en naar de Bron. We zijn in staat om vanuit het hogere bewustzijn, vanuit de Bron, te leven. Het enige wat daarvoor nodig is, is overgave en in het hier en nu leven. Overgave betekent dat je alle controle loslaat en alle verwachtingen loslaat en accepteert wat er op je pad komt. Wanneer je gevoel voldoende ontwikkeld is, voel je vanzelf of je links- of rechtsaf moet gaan. Het analyseren van je richting is dan verleden tijd.Christusenergie is voor iedereen aanwezig, maar de vraag is wie het tot zich gaat nemen. Voor sommigen is dit een vanzelfsprekendheid, maar voor anderen die vastzitten in oude programmeringen kan het veel lastiger zijn om Christusenergie te omarmen. Het hoofd staat dan centraal om te kunnen overleven. Er is geen goed of slecht in dit verhaal. Iedereen heeft zijn eigen levensplan te doorlopen. Daar waar mensen ervoor kiezen om te blijven leven in dualiteit, waar het ego centraal staat, zullen zij op een andere tijdlijn het leven ervaren dan wanneer ze kiezen om te leven vanuit het Christusbewustzijn.


Tweelingzielen ontmoeten elkaar om het Christusbewustzijn te integreren. De balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie is hierin doorslaggevend. De vrouwelijke energie, die vanuit vertrouwen, liefde, geduld en overgave komt tot deze diepe gevoelswereld, laat zien dat echte kracht van binnen komt. De ontwakende liefdeskracht die vervolgens ontstaat in je ziel, zorgt ervoor dat je als vanzelf je licht en bewustzijn gaat uitstralen naar anderen.Jitze,