Nieuwetijdscafe13

Alles mag nu verlicht worden


Veel mensen denken dat als NESARA en GESARA geactiveerd zijn, alles vanzelf goed zal komen. Echter, dan begint voor velen de innerlijke strijd. De strijd verplaatst zich van uiterlijk naar innerlijk, omdat we ons momenteel in een overgangstijdperk bevinden voor ontwaakte zielen en in de eindtijd voor onbewuste mensen. Onze voorvaderen hebben ons hier al voor gewaarschuwd. Het onzichtbare wordt nu zichtbaar. De afgelopen jaren stroomt er nieuwe energie ons universum binnen en deze wordt dagelijks krachtiger. Oude energie dooft daarentegen langzaam uit en begint de mensheid meer en meer tegen te werken.


In het oude tijdperk was het motto "eerst zien, dan geloven". In het nieuwe tijdperk is dat andersom: "eerst geloven, dan zien". We worden gevraagd om ons leven 180 graden te draaien en ons zielenpad te bewandelen. We moeten ons gaan voorbereiden en ons ego kruisigen. Belangrijk om te beseffen is dat alles bij onszelf begint. Als we veranderen, verandert onze omgeving automatisch mee. Zoals staat geschreven: "Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid." Dit gebeurt door het christusbewustzijn.


NESARA en GESARA zijn belangrijke initiatieven die de wereldwijde welvaart zullen herstellen. Maar het is niet genoeg om alleen daarop te vertrouwen. We moeten ons bewust worden van de innerlijke strijd en ons voorbereiden op de veranderingen die het nieuwe tijdperk met zich meebrengt. We moeten ons ego loslaten en ons richten op het volgen van ons zielenpad. Het nieuwe tijdperk draait om een holistische ervaring, waarbij we resoneren, waarnemen en voelen. We moeten ons openstellen voor nieuwe energieën en ons bewust worden van het feit dat het onzichtbare zichtbaar wordt. Alleen dan kunnen we ons pad bewandelen en onze omgeving veranderen. We kunnen het nieuwe tijdperk omarmen door onszelf te veranderen en te groeien naar ons hoogste potentieel.


Wanneer jij je zielenpad gaat bewandelen en dit een tijdje volhoudt, zal er een compleet nieuwe wereld zichtbaar worden. De hemel op Aarde zal zichtbaar worden en je innerlijke potentieel zal langzamerhand geactiveerd worden. “Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel”, staat er in de Bijbel. Begin vandaag nog met het ontdekken van je zielsmissie. Er is nog tijd, maar weet dat je niets van God cadeau krijgt. Je mag hard werken om het koninkrijk van God binnen te mogen gaan. Onze planeet verhoogt haar trillingsfrequentie en de Schumann resonantie piekt enorm de laatste jaren. De zon geeft andere kleuren en lichtcodes en het magnetisch veld van Moeder Aarde wijzigt enorm. Geld wordt langzamerhand minder waard en minder belangrijk en zal tenslotte verdwijnen. Wat koop je met geld als de laatste boom is gekapt en de laatste vis is gevangen?


Veel mensen geven waarde aan materie, geld en andere mensen in plaats van aan zichzelf. De mensen waarbij hun innerlijke potentieel (indaling Heilige Geest) geactiveerd is, kunnen communiceren met het universum. Dan zullen de mensen die nog niet ontwaakt zijn, afhankelijk zijn van de reeds ontwaakte zielen. Dan hebben zij er alles voor over om te overleven. In de Bijbel staat niets voor niets: de rijken zullen de armen zijn en mensen die zich hebben verhoogd, zullen verlaagd worden. Alles wordt omgedraaid middels de nieuwe energieën die onze universum binnenstromen door fotonisch licht. Nieuwe energie werkt ook compleet tegenovergesteld aan oude energie. Velen zullen het niet halen en niet kunnen overleven.


Velen zeggen dat ze de laatste tijd extreem moe zijn. Dit komt doordat het lichaam innerlijk aan het transformeren is middels ascentie symptomen. Onze lichamen transformeren van koolstof naar kristallijn. “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”, zegt Jezus. Hij nodigt ons van harte uit. Hij richt zich tot mensen die moe zijn van het leven onder het juk van hun eigen zonde. Die verdriet hebben, niet in de eerste plaats over de zonden van anderen, maar over zichzelf.Ben jij al op zoek naar je ontwaakte zielenfamilie? Niet alleen Jezus werd gekruisigd, maar iedereen die onze vader wil ontmoeten, wordt nu gekruisigd. Alles mag nu verlicht worden. De hemelpoorten staan nu wagenwijd open. Velen kijken wel, maar zien het niet en velen horen wel, maar luisteren niet.


Kerst staat voor wedergeboorte, Pasen staat voor kruisiging en Pinksteren staat voor hemelvaart. Het zijn feitelijk metaforen. Velen ervaren alle feestdagen soms in een half jaar. Alles komt nu


Jitze,