Nieuwetijdscafe13

De Boom is van Essentie, een heilige plant..


De wereld van bomen en planten is er een van wonderbaarlijke complexiteit en onderlinge verbondenheid. Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat elke boom of plant gewoon op zichzelf staat, onafhankelijk van de anderen om hem heen. Maar onder de grond, in het uitgestrekte netwerk van wortels en schimmels, is er een verborgen wereld van interactie en communicatie die net zo rijk en complex is als elk ander ecosysteem.Het ondergrondse netwerk van bomen en planten wordt vaak aangeduid als het "wood wide web", een term die werd bedacht door de Canadese bosbioloog Suzanne Simard. Het netwerk bestaat uit schimmeldraden die zich uitstrekken tussen de wortels van verschillende bomen en planten, en die als een soort snelweg fungeren voor voedingsstoffen, water en informatie.


Via dit netwerk kunnen bomen en planten communiceren met elkaar en informatie uitwisselen over hun omgeving. Ze kunnen signalen sturen over de aanwezigheid van roofdieren of ziekteverwekkers, waardoor andere bomen gewaarschuwd worden en zich beter kunnen verdedigen. Ze kunnen ook voedingsstoffen en water delen, waardoor ze elkaar kunnen ondersteunen en in tijden van schaarste kunnen overleven.

Maar het ondergrondse netwerk is niet beperkt tot alleen bomen en planten van dezelfde soort. Het kan zich uitstrekken tot ver buiten de grenzen van individuele planten, en zelfs tussen verschillende soorten. Zo kunnen bomen en planten die ver van elkaar verwijderd zijn toch met elkaar communiceren en samenwerken.


Deze vorm van samenwerking en communicatie is van cruciaal belang voor de gezondheid van bossen en andere ecosystemen. Het zorgt ervoor dat bomen en planten kunnen gedijen in moeilijke omstandigheden en dat het ecosysteem in balans blijft. Maar het is ook een prachtig voorbeeld van de complexiteit en verbondenheid van de natuur, en een herinnering aan onze eigen afhankelijkheid van de natuurlijke wereld om ons heen.


De spirituele betekenis van Seqouia

Bomen hebben in veel culturen en tradities een belangrijke spirituele betekenis. In de meeste gevallen worden bomen geassocieerd met groei, levenskracht en wijsheid. Ze worden vaak gezien als symbolen van verankering en stabiliteit, en als vertegenwoordigers van de levenscyclus.

De Sequoia, ook wel bekend als de mammoetboom, is een van de meest indrukwekkende bomen ter wereld. Deze majestueuze bomen kunnen meer dan 100 meter hoog worden en een omtrek van bijna 30 meter bereiken. Het zijn ook enkele van de oudste levende organismen ter wereld, met sommige exemplaren die meer dan 3000 jaar oud zijn. Maar naast hun fysieke imposante verschijning, hebben de sequoia's ook een diepe spirituele betekenis voor velen. De spirituele betekenis van de Sequoia gaat terug tot de oude indiaanse culturen die deze bomen beschouwden als symbolen van wijsheid, kracht en eeuwigheid. Voor de inheemse volkeren van Californië, waar de meeste sequoia's te vinden zijn, was deze boom een heilige boom die werd beschouwd als een toegangspoort tot de geestelijke wereld. Ze zagen het als een verbinding tussen de hemel en de aarde en geloofden dat het spirituele energieën kon doorgeven tussen de verschillende rijken van het bestaan.


Legende van de oude sjamaan
Volgens de legende was er eens een oude sjamaan die zich in de Sequoia's terugtrok om in contact te komen met de geestelijke wereld. Hij ging naar het bos en vond een van de grootste bomen die hij kon vinden. Hij omhelsde de boom en sloot zijn ogen. Na enkele uren van meditatie en contemplatie begon de boom te spreken tegen de sjamaan. Het vertelde hem over de wijsheid en kracht die het bezat en over de boodschappen die het voor hem had. De sjamaan luisterde aandachtig en keerde terug naar zijn stam met een dieper begrip van de geestelijke wereld en de rol die de Sequoia's daarbij speelden. De Sequoia wordt vaak beschouwd als een boom van eeuwigheid, omdat het een van de langstlevende organismen op aarde is. Het heeft de tand des tijds doorstaan ​​en heeft vele generaties overleefd. Het symboliseert dan ook vaak de kracht en veerkracht die nodig is om in het leven te overleven. Het herinnert ons eraan dat we de moeilijkheden die we in ons leven tegenkomen kunnen overwinnen en dat we kunnen blijven groeien, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.


De Sequoia wordt ook beschouwd als een symbool van wijsheid en kennis. Het staat bekend om zijn vermogen om grote hoeveelheden koolstofdioxide uit de lucht te halen en om te zetten in zuurstof. Het helpt ons te begrijpen dat we in staat zijn om onze omgeving te veranderen en de wereld om ons heen te verbeteren. Het herinnert ons eraan dat we de kracht hebben om te groeien en te evolueren en dat we altijd kunnen blijven leren en ons ontwikkelen. Daarnaast wordt de Sequoia vaak gezien als een symbool van verbinding. Het heeft een uitgebreid wortelstelsel dat zich uitstrekt over grote afstanden en zich verbindt met andere bomen en planten in haar omgeving.


De Sequoia in Gasselternijveen

Het verhaal gaat dat de sequoia werd in 1856 geplant in de tuin van de familie Boerema in Gasselternijveen. Destijds was het nog een kleine boom, maar in de afgelopen 165 jaar is hij uitgegroeid tot een reusachtige kolos van 35 meter hoog en 10 meter breed. De boom is inmiddels een landmark geworden voor de lokale gemeenschap en trekt jaarlijks duizenden bezoekers die onder de indruk zijn van zijn imposante omvang.

In de tuin van het Hotel Nieveen staat er ook een...


OMN,